Direcţii strategice manageriale

Jaloanele strategice au fost stabilite pe domenii de activitate, cuantificate şi controlate prin indicatori de management ai resurselor umane, de utilizare a serviciilor, economico – financiari şi de calitate. La baza acestora a stat misiunea, viziunea şi valorile ce caracterizează orientarea echipei manageriale actuale a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca:

Misiunea:
Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil recuperare (eficiente, eficace şi de calitate) astfel încât sa se realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite.

Viziune:

 1. adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;
 2. creşterea calităţii serviciilor medicale;
 3. scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continua în favoarea celor ambulatorii şi prin spitalizare de zi;
 4. orientarea profilului serviciilor medicale către caracteristicile de morbiditate a populaţiei preconizate a se adresa unităţilor sanitare.

Valori:

 • primordialitatea criteriilor de performanta în activitatea unităţii sanitare
 • optimizarea raportului cost / eficienta în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare
 • asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate populaţiei deservite
 • îmbunatăţirea continua a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei pacientului şi a personalului angajat

Direcţiile strategice manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională, având ca obiective:

 • modernizarea şi reabilitarea Spitalului Clinic de Recuperare;
 • dotarea cu aparatura medical şi echipamente performante şi înalt performante, în vederea dezvoltării platoului tehnic pentru intervenţii , diagnosticare şi terapie;
 • modernizarea şi eficientizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala;
 • implementarea programelor de perfecţionare profesionala continua a personalului angajat.


PLAN DE MANAGEMENT