ISO


Accesul şi circulaţia vizitatorilor


Accesul în unitate se realizează astfel:

  • Personalul propriu - pe baza de legitimatie;
  • Personalul din afara unitatii venit in interes de serviciu - pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu;
  • Studenti si elevi - pe baza legitimatiei de student, respectiv elev;
  • Apartinatorii si vizitatorii bolnavilor - marti, miercuri, joi, intre orele 14-16, duminica si sarbatori legale intre orele 14-16;
  • Reprezentantii presei - numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfasurarii fluente a acestei activitati, directorul general al spitalului a nominalizat un reprezentant al spitalului ca purtator de cuvânt al institutiei.

Toate informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată în spital vor fi furnizate mijloacelor mass-media de către purtătorul de cuvant al spitalului. Excepţie fac numai informaţiile despre unii bolnavi care pot fi furnizate de către medicul şef de clinică sau de o persoană desemnată de acesta şi cu acceptul bolnavului.

În situaţia în care datele solicitate pot fi furnizate de o altă persoană, aceasta poate angaja discuţia la caz după prealabila informare a şefului de secţie şi a menegerului spitalului.
Consultarea unor documente medicale de către reprezentanţii mass-media este posibilă în prezenta medicului curant după obţinerea acordului şefului de secţie ; Documentele medicale nu vor putea fi înstrăinate decât în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.

Filmarea unui caz se va putea face cu acordul scris al persoanei respective sau al părinţilor în cazul copiilor.

Circulaţia reporterilor prin spital se va efectua respectând circuitele funcţionale ale spitalului (secţiei) şi numai însoţiţi de purtătorul de cuvânt al unităţii.


Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibila, se va face numai conform programului stabilit de catre conducerea unitatii si afisat la poarta spitalului.

Vizitatorii sunt indrumati la patul bolnavilor de un cadru mediu desemnat de seful de sectie sau de asistenta sefa.In situatia mai multor vizitatori, acestia vor fi introdusi pe rand ,astfel ca numarul lor la un bolnav sa nu depaseasca 2 persoane.

Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau in cantitate prea mare.

Este interzisa si introducerea de alcool.

Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii , vor respecta linistea celorlalti bolnavi internati.

Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate.În caz contrar aceştia vor fi amendaţi în conformitate cu prevederile art.10 lit.a din legea nr.349/2002.

Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor , personalului sanitar sau de paza.ACTE NECESARE

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

REGULAMENTUL DE SALON

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR