Menu

sus

ACEST WEBSITE SE AFLA IN PROCES DE REORGANIZARE / IN CONSTRUCTIE.

A+ A A-

Prezentare și evoluția dinamică a activitații

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
PREZENTARE ŞI EVOLUŢIA DINAMICĂ
A ACTIVITĂŢII 2006-2019

 

            Spitalul Clinic de Recuperare a luat fiinta in luna mai a anului 1978 si este format dintr-un ansamblu de constructii impunatoare ce se ridica pe unul dintre frumoasele dealuri ale Clujului, ca rezultat al straduintei si visurilor inaintasilor de a da consistenta conceptului de reabilitare medicala. Patrimoniul spitalului cuprinde 22.758 m2 teren, cu 5.046 m2 arie construita la sol, respectiv 16.919 m2 suprafata desfasurata totala , restul reprezentand spatii verzi.

Activitatea complexa multidisciplinara desfasurata in spital defineste oferta de servicii medicale de recuperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecintelor fizice / functionale/ psihice / socioprofesionale rezultate din aparitia unei boli, procesul de recuperare desfasurandu-se de la debutul afectiunii si pana la epuizarea restantului functional bio-psiho-social.

In contextul international actual al sistemelor de sanatate profilul de recuperare a castigat o importanta deosebita pe piata serviciilor medicale, pornind de la premisa costului inacceptabil economic, profesional si social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem de reabilitare eficient.

Deasemeni spitalul a fost si ramane o recunoscuta si excelenta baza de invatamant medical, de la cel mediu la cel universitar si post universitar. Dintr-un total de 66 medici, un numar de 17 sunt cadre universitare integrate.Toate acestea sunt reflectate in indicatorii de performanta favorabili ai spitalului (managementul resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori economico – financiari si cei de calitate ).

Spitalul Clinic de Recuperare asigura servicii medicale în specialităţile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie generala, chirurgie plastică şi reparatorie, susţinute de activitatea laboratoarelor de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale precum şi a bazei de tratament. Personalul unităţii – 731 angajaţi aparţinând diferitelor categorii profesionale – asigură desfăşurarea actului medical în beneficiul unui număr mediu de 12.000 pacienţi spitalizaţi anual pe cele 403 paturi, şi cca 36.000 pacienţi trataţi ambulatoriu.

          Certificarea ISO:9001 si obtinerea acreditarii in 2015 încununează activitatea investiţională, administrativa şi organizatorică susţinută a conducerii Spitalului Clinic de Recuperare în ultimii  ani, în conformitate cu strategia unităţii: de a furniza servicii medicale de calitate, eficiente şi eficace tuturor pacienţilor care se adresează unităţii noastre, în mod echitabil.

           

           Atingerea standardelor de calitate impuse de certificarea ISO:9001 si obtinerea acreditarii (2015) a implicat în cursul anilor 2006-2019 atragerea de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii spitalului, precum şi pentru dotarea acestuia cu aparatură medicală, utilaje şi echipamente.

                                                                                                lei

  2002-2005 2006-2021
RK 1.975.150 25.003
Dotări 490.000 37.747
Total investiţii 2.465.150 63.190

            Începând cu anul 2006 si pana in prezent, s-au accesat toate posibilităţile de finanţare şi, deşi ultima decada a fost afecta de recesiune economică, conducerea spitalului a găsit soluţii externe care, în completare cu resursele proprii, au asigurat un trend crescător al investiţiilor în reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente şi aparatură a tuturor domeniilor de activitate. În aceşti ultimi ani s-a reuşit atragerea de fonduri pentru spital de peste 20 ori mai mare perioadei anterioare anului 2006.

            Printre realizările perioadei 2006-2019 trebuie evidenţiate:

-       achizitionarea intregului necesar de aparatura medicala, utilaje, echipamente, instalatii si mobilier in baza proiectelor tehnice elaborate si a solicitarilor sectiilor si departamentelor aferente spitalului, inlocuind astfel integral dotarile perimate fizic si moral; de mentionat achizitia computer tomograf: angiograf, ecografe de inalta performanta, aparatura aferenta compartimentului ATI, aparatura medicala pentru baza de tratament, aparatura pentru laboratorul de analize medicale, aparatura pentru explorari functionale neurologie, aparatura pentru bloc operator, softuri informatice si echipamente pentru activitatea administrativa;

-       reabilitarea si modernizarea blocului operator si statiei centrale de sterilizare, investindu-se in acest proiect circa 6.600.000 lei din care 1.600.000 lei pentru infrastructură (fonduri MSP) şi 5.000.000 lei pentru dotari (venituri proprii);

-       reabilitarea si modernizarea tuturor secţiilor cu paturi în vederea creşterii gradului de confort şi a siguranţei pacientului, amenajarea de băi în fiecare salon, refacerea pardoselilor în întreg spitalul cu solutii tehnice moderne (răşini epoxidice, tarchet), înlocuirea întregii tâmplării (exterior şi interior) cu tâmplărie termopan;

-       lucrarile de reparaţii capitale în vederea optimizării spaţiilor şi circuitelor la farmacia spitlalului, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, baza de tratament, precum şi mutarea laboratorului de analize medicale într-o altă locaţie, având ca scop încadrarea în normele legale in vigoare pentru această activitate şi, totodată, extinderea activităţii de ambulatoriu în vechea locaţie a laboratorului;

-       obţinerea – cu sprijinul Consiliului Judetean Cluj - unui spaţiu adecvat, în centrul oraşului (fosta locatie a Policlinicii cu plata), pentru activitatea Ambulatorului pentru sportivi. In momentul de fata spatiul este complet reabilitat;

-       reabilitarea acoperişurilor tuturor clădirlor spitalului, ascensoarelor principale şi a celui pentru urgenţe, integral a instalaţiei de fluide medicale, instalatiilor de apă, abur, încălzire precum şi a canalului termic exterior;

-       reabilitarea infrastructurii amfiteatrului si a incaperilor anexe, precum si dotarea cu mobilier;

-       securizarea rostului de dilatare-tasare a corpului A-spital, in scopul prevenirii unor noi incendii, in istoricul spitalului existand deja 6 de astfel de evenimente;

-       lucrarile de reparaţii curente şi capitale la staţia de oxigen, postului TRAFO, cabina poartă, centrala termică (consolidare construcţie, igienizare, achiziţionare echipamente);

-       reabilitarea cailor de acces in curtile interioare ale spitalului si extinderea spatiilor de parcare;

-       asigurarea controlului si a circuitelor traficului auto si pietonal in perimetrul spitalului, prin sistem automatizat;

-       implementarea unui sistem de supraveghere cu camere de luat vederi cu circuit inchis, in vederea eliminarii incidentelor cu potential infractional in incinta spitalului;

-       au fost eficientizate prin externalizare serviciile pază şi protecţie şi cel de spălătorie;

-       informatizarea tuturor domeniilor de activitate din unitate (activitatea medicală, a laboratoarelor, RUNOS, farmaciei, financiar-contabilitatii, administrativului);

-       înlocuirea integrala a împrejmuirilor (gardurilor) şi a porţilor spitalului;

-       reabilitarea demisolului spitalului, cu crearea vestiarelor pentru personal, a spaţiilor de depozitare şi a celor aferente desfăşurarii activităţilor auxiliare actului medical (electricieni, tâmplari, zugravi, lacatusi, magazia pentru materiale, deşeuri, lenjerie etc);

-       extinderea activităţilor din ambulator prin crearea de noi spaţii rezultate din supraetajarea corpului de legătură între clădirea principală şi ambulator;

-       reabilitarea si modernizarea accesului pt preluarea urgentelor;

-       reabilitarea si modernizarea blocului alimentar;

-       reabilitarea sistemului de iluminat în curţile spitalului;

-       reabilitarea instalatiilor de detectare fum in toate incaperile spitalului;

-       reparaţii capitale la centrala termică şi achiziţia de echipamente şi instalaţii;

-       reabilitare si modernizare curte de lumina mare;

-       reabilitare si modernizare vestiare pentru personal;

-       reabilitare si modernizare sistem de alarmare la patul pacientilor;

-       reabilitarea tablourilor electrice de distributie ale spitalului;

-       reabilitarea ascensoarelor care deservesc activitatile auxiliare;

-       DALI pentru reabilitarea cladirilor spitalului

relocarea utilitatilor din incinta spitalului

-       RK si modernizare curte lumina mare Corp B- spital

Se află în curs de finalizare următoarele lucrări:

-       organizarea unui spaţiu de informare, triaj şi eliberare a documentelor pentru pacienţi, asigurând astfel interfaţa personal-pacient;

-       amenajarea unui spaţiu de recreere şi inserţie socială a pacienţilor spitalizaţi, prin transformarea unei curţi interioare într-o sală dotată cu TV, PC cu acces la internet si alte activitati sociale; 

Lucrarile de reabilitare si modernizare mentionate s-au desfasurat conform graficului dar multe dintre ele chiar au devansat termenele stabilite in Planurile management pe termen scurt, mediu si lung asumate de catre conducerea spitalului.

Planul de investitii pe termen mediu vizeaza:

-       reabilitarea higrotermica a clădirilor spitalului;

-       dezvoltarea ambulatoriului spitalui prin implementarea terapiei hiperbare;

-       modernizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala;

-       lucrări de amenajare a două parcuri de recreere a pacienţilor în cadrul spaţiului verde existent;

Toate aceste proiecte investitionale sunt mature, fiind elaborate studiile de fezabilitate, expertizele si proiectele tehnice aferente, urmand ca acestea sa fie puse in opera pe masura alocarilor bugetare.

       Proiecte europene si nationale

Proiecte finalizate

 • „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AMBULATORULUI CORP F- HIDROTERAPIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERAREA CLUJ” care a vizat reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură medicală şi echipamente aferente, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2007-2013 Axa 3, cu sprijinul cofinanţator al Consiliului Judeţean, contract în valoare de 5.889.000 RON (aproximativ 1.500.000 EURO) - finalizat la 23 august 2011;
 • parteneriat în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL INFORMAŢIILOR MEDICALE UTILIZÂND STANDARDUL HL7” SIMMIMED, condus de Universitatea Tehnică Cluj, finalizat în 2011;
 • parteneriat cu RCS Consulting în proiectul europeanEducaţie Medicalǎ Continuǎ” pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Axa Prioritarǎ 3 “Creşterea adaptabilitǎţii lucrǎtorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitǎţii”2009-2011;
 • proiectul “Arta pentru viaţǎ”2013, Terapie prin arta - un zambet pentru fiecare” 2014, “Daruieste prin arta” 2015, “Terapie prin arta – editia a IV a” 2016, Terapie prin arta - imparte bucurie 2017, Terapie prin arta – Editia a VI a 2018, Terapie prin arta – Editia a VII a 2019 iniţiate de Asociatia Create.Act.Enjoy, o abordare neconvenţionalǎ a versantului terapeutic prin implicarea pacienţilor şi a personalului medical în activitǎţi artistice creative (work-shopuri de terapie prin artǎ, improvizaţie teatralǎ, dezbateri şi teatru interactiv) sub bagheta unui colectiv de tineri actori şi regizori
 • parteneriat în cadrul proiectului: „A HYBRID FES-EXOSKELETON SYSTEM TO REHABILITATE THE UPPER LIMB ÎN DISABLED PEOPLE – EXOLSLIM”în cadrul Programului Parteneriate – 2012-2016;
 • Parteneriat cu CJ Cluj in Proiectul POR 2014-2020 “ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA JUDETULUI CLUJ” – prin care spitalul a derulat ca partener și totodată beneficiar prin care a reușit dotarea cu aparatură medicală aferentă specialităților medicale cu corespondent în ambulatoriul integrat. 2018- 2019,

  In anul 2019, spitalul în parteneriat cu CJ Cluj a depus 2 proiecte pe POR 2014-2020, astfel:

 1. REABILITAREA, MODERNIZAREA EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
 2. DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

          Cele 2 proiecte evaluate si selectate pentru finantare sunt menite să crească calitatea actului medical prin introducerea de noi tehnologii terapeutice (oxigenoterapia) şi să îmbunataţească starea de sănătate a populaţiei deservite.

         Terapia cu oxigen hiperbaric sau oxigenoterapia hiperbarǎ consta în inhalarea oxigenului pur sau a aerului îmbogățit cu oxigen, la o presiune mai mare decat cea atmosferică, în camere special amenajate de tip monoloc sau multiloc.           

          Prin oxigenarea țesuturilor de pană la de 10 ori față de un nivel “normal” oxigenoterapia hiperbară:

 • potențează mecanismele proprii de vindecare,
 • generează o producție crescută de celule stem
 • permite recuperarea pe cale naturală a țesuturilor deteriorate.
 • in privința efectelor secundare, terapia cu oxigen hiperbar este unul dintre cele mai sigure tratamente medicale realizate în spitale (contraindicațiile sunt foarte rare)     

Alte aspecte administrative

În cursul anilor 2006-2019 activitatea administrativă s-a desfăşurat în condiţii optime, în ciuda diversităţii, a volumului mare de muncă si a contextului economic recesiv astfel:

-       s-au renegociat contractele de locaţiune şi s-au încheiat noi contracte de închiriere a imobilelor disponibile având ca rezultat creşterea semnificativa a valorii acestora faţă de valoarea din 2005;

-       s-a realizat îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin achiziţia de echipament de lucru şi de protecţie (costume, halate, încălţăminte de spital, mobilier etc);

-       s-au obţinut fonduri suplimentare faţă de anii precedenţi prin dezvoltarea activităţii ştiinţifice. S-au încheiat contracte de granturi de cercetare pe teme medicale, studii clinice în care spitalul este partener şi/sau beneficiar;

-       s-au desfăşurat activităţi de educaţie şi formare profesională conform planurilor de profil elaborate de către conducere; de asemenea o mare parte a personalului a participat la cursuri organizate de instituţii specializate (achiziţii publice şi managementul contractelor, contabilitate etc);

-       -       a crescut valoarea sponsorizărilor fata de perioada anterioara;

-       -        s-a clarificat situaţia juridica a imobilelor aflate în administrarea spitalului.

        Rezultate preconizate

-       apropierea de standardele prevazute de OMS 914/2006 si de obiectivul obtinerii reacreditarii spitalului ca furnizor de servicii medicale in 2020;

-       cresterea gradului de confort si siguranta al pacientului, prin asigurarea unor conditii optime de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor in vigoare;

-       creterea calitatii actului medical;

-       cresterea veniturilor spitalului prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat, local, mediul privat si sponsorizari in vederea realizarii in conditii optime si in timp util a tuturor obiectivelor propuse;

-       incheierea unor contracte cu institutiile de invatamant superior si cu alte unitati de invatamant medical in vederea consolidarii actului medical cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

-       dezvoltarea bazei materiale a spitalului in vederea cresterii eficientei si calitatii serviciilor medicale si a asigurarii accesului echitabil al populatiei la acestea;

-       asigurarea conditiilor pentru desfasurarea optima a activitatii profesionale;

-       realizarea tuturor indicatorilor specifici de performanta prevazuti in contractul de administrare.

Fondurile care au susţinut dezvoltarea acestor investiţii provin de la Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, venituri proprii, Comunitatea europeana, sponsorizari, cercetare, inchirieri precum si orice alta sursa legala de venituri, conducerea spitalului accesand toate posibilitatile de finantare existente.

Multumim pentru sprijinul acordat intregii noastre activitati autoritatilor locale, centrale si sponsorilor, dar mai ales personalului spitalului, fara a carui sustinere nimic nu ar fi fost posibil de realizat.

In concluzie, Spitalul Clinic de Recuperare este o unitate de elita prezenta in realitatea medicala si universitara din Romania si cu siguranta reprezinta o excelenta investitie in viitor!

           

            DAR exista cu certitudine o conditie a realitatii organizatorice a unei institutii medicale, care poate fi sintetizata printr-o intrebare retorica:

 

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347