Menu

sus

Prezentare și evoluția dinamică a activitații

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
PREZENTARE ŞI EVOLUŢIA DINAMICĂ A ACTIVITĂŢII 2006-2013

investitii 1Spitalul Clinic de Recuperare a luat fiinta in luna mai a anului 1978 si este format dintr-un ansamblu de constructii impunatoare ce se ridica pe unul dintre frumoasele dealuri ale Clujului, ca rezultat al straduintei si visurilor inaintasilor de a da consistenta conceptului de reabilitare medicala. Patrimoniul spitalului cuprinde 23.097 m2 teren, cu 5.046 m2 arie construita la sol, respectiv 16.919 m2 suprafata desfasurata totala , restul reprezentand spatii verzi.
Activitatea complexa multidisciplinara desfasurata in spital defineste oferta de servicii medicale de recuperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecintelor fizice / functionale/ psihice / socioprofesionale rezultate din aparitia unei boli, procesul de recuperare desfasurandu-se de la debutul afectiunii si pana la epuizarea restantului functional bio-psiho-social.investitii 2

In contextul international actual al sistemelor de sanatate profilul de recuperare a castigat o importanta deosebita pe piata serviciilor medicale, pornind de la premisa costului inacceptabil economic, profesional si social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem de reabilitare eficient.
Deasemeni spitalul a fost si ramane o recunoscuta si excelenta baza de invatamant medical, de la cel mediu la cel universitar si post universitar. Dintr-un total de 53 medici, un numar de 19 sunt cadre universitare integrate.

Toate acestea sunt reflectate in indicatorii de performanta favorabili ai spitalului (managementul resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori economico – financiari si cei de calitate ).

Spitalul Clinic de Recuperare asigura servicii medicale în specialităţile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică şi reparatorie, susţinute de activitatea laboratoarelor de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale precum şi a bazei de tratament. Personalul unităţii – 537 angajaţi aparţinând diferitelor categorii profesionale – asigură desfăşurarea actului medical în beneficiul unui număr mediu de 11.000 pacienţi spitalizaţi anual pe cele 406 paturi, şi cca 60.000 pacienţi trataţi ambulatoriu.

Certificarea ISO:9001, din decembrie 2009, încununează activitatea investiţională, administrativa şi organizatorică susţinută a conducerii Spitalului Clinic de Recuperare , în conformitate cu strategia unităţii: de a furniza servicii medicale de calitate, eficiente şi eficace tuturor pacienţilor care se adresează unităţii noastre, în mod echitabil.

Atingerea standardelor de calitate impuse de certificarea ISO:9001 a implicat în cursul anilor 2006-2010 atragerea de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii spitalului, precum şi pentru dotarea acestuia cu aparatură medicală, utilaje şi echipamente.

 

  2002-2005 2006-2013
RK 1.975.150 20.440.959
Dotări 490.000 18.281.125
Total
investiţii
2.465.150 38.722.084

Începând cu anul 2006 s-au accesat toate posibilităţile de finanţare şi, deşi ultimii 5 ani au fost afectaţi de recesiune economică, conducerea spitalului a găsit soluţii externe care, în completare cu resursele proprii, au asigurat un trend crescător al investiţiilor în reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente şi aparatură a tuturor domeniilor de activitate. În aceşti ultimi 8 ani s-a reuşit atragerea de fonduri pentru spital de aproape 20 ori mai mare perioadei anterioare anului 2006.

 

Realizarile perioadei 2006-2013

Printre realizǎrile perioadei 2006-2013 trebuie evidenţiate:

- achiziţionarea întregului necesar de aparatura medicala, utilaje, echipamente, instalaţii şi mobilier în baza proiectelor tehnice elaborate şi a solicitarilor secţiilor şi departamentelor aferente spitalului, înlocuind astfel integral dotǎrile perimate fizic şi moral;

- reabilitarea şi modernizarea blocului operator şi staţiei centrale de sterilizare, investindu-se în acest proiect circa 6.600.000 lei din care 1.600.000 lei pentru infrastructură (fonduri MSP) şi 5.000.000 lei pentru dotari (venituri proprii);

- reabilitarea şi modernizarea tuturor secţiilor cu paturi în vederea creşterii gradului de confort şi a siguranţei pacientului, amenajarea de băi în fiecare salon, refacerea pardoselilor în întreg spitalul cu soluţii tehnice moderne (răşini epoxidice, tarchet), înlocuirea întregii tâmplării (exterior şi interior) cu tâmplărie termopan;

- lucrarile de reparaţii capitale în vederea optimizării spaţiilor şi circuitelor la farmacia spitalului, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, baza de tratament, precum şi mutarea laboratorului de analize medicale într-o altă locaţie, având ca scop încadrarea în normele legale în vigoare pentru această activitate şi, totodată, extinderea activităţii de ambulatoriu în vechea locaţie a laboratorului;

- obţinerea - cu sprijinul Consiliului Judetean Cluj - unui spaţiu adecvat, în centrul oraşului (fosta locaţie a Policlinicii cu platǎ), pentru activitatea Ambulatorului pentru sportivi. În momentul de faţa reparaţiile capitale au fost finalizate, spaţiul fiind dat în utilizare;

- reabilitarea acoperişurilor tuturor clădirilor spitalului, ascensoarelor principale şi a celui pentru urgenţe, integral a instalaţiei de fluide medicale, instalaţiilor de apă, abur, încălzire precum şi a canalului termic exterior;

- reabilitarea infrastructurii amfiteatrului şi a încaperilor anexe, precum şi dotarea cu mobilier;

- securizarea rostului de dilatare-tasare a corpului A-spital, în scopul prevenirii unor noi incendii, în istoricul spitalului existând deja 6 de astfel de evenimente;

- lucrarile de reparaţii curente şi capitale la staţia de oxigen, postul TRAFO, cabina poartă, centrala termică (consolidare construcţie, igienizare, achiziţionare echipamente);

- reabilitarea cǎilor de acces în curţile interioare ale spitalului şi extinderea spaţiilor de parcare;

- asigurarea controlului şi a circuitelor traficului auto şi pietonal în perimetrul spitalului, prin sistem automatizat;

- implementarea unui sistem de supraveghere cu camere de luat vederi cu circuit închis, în vederea eliminarii incidentelor cu potenţial infracţional în incinta spitalului;

- au fost eficientizate prin externalizare serviciile pază şi protecţie şi cel de spălătorie;

- înlocuirea integrala a împrejmuirilor (gardurilor) şi a porţilor spitalului;

- reabilitarea demisolului spitalului, cu crearea vestiarelor pentru personal, a spaţiilor de depozitare şi a celor aferente desfăşurarii activităţilor auxiliare actului medical (electricieni, tâmplari, zugravi, lacatusi, magazia pentru materiale, deşeuri, lenjerie etc);

- reabilitarea si modernizarea accesului pt preluarea urgentelor;

- extinderea activităţilor din ambulator prin crearea de noi spaţii rezultate din supraetajarea corpului de legătură între clădirea principală şi ambulator;

- informatizarea tuturor domeniilor de activitate din unitate (activitatea medicală, a laboratoarelor, RUNOS, farmaciei, financiar-contabilitatii, administrativului);

- reabilitarea si modernizarea blocului alimentar;

- modernizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala;

- reabilitarea sistemului de iluminat in curtile spitalului;

- reabilitarea instalatiilor de detectare fum in toate incaperile spitalului.

 

În curs de finalizare

Se află în curs de finalizare următoarele lucrări:
- reparatii capitale la centrala termica si achizitia de echipamente si instalatii;
- amenajarea si asfaltarea in totalitate a cailor de acces si a curtii interioare;
- organizarea unui spatiu de informare, triaj si eliberare a documentelor pentru pacienti, asigurand astfel interfata personal-pacient;
- amenajarea unui spaţiu de recreere şi inserţie socială a pacienţilor spitalizaţi, prin transformarea unei curţi interioare într-o sală dotată cu TV, PC cu acces la internet si alte activitati sociale.

Lucrarile de reabilitare şi modernizare menţionate s-au desfaşurat conform graficului, dar multe dintre ele chiar au devansat termenele stabilite în Planurile de management pe termen scurt, mediu şi lung asumate de cǎtre conducerea spitalului.

Planul de investitii pe termen mediu vizeaza :
- reabilitarea termica a cladirilor spitalului;
- reabilitarea tablourilor electrice de distributie a spitalului;
- reabilitarea ascensoarelor care deservesc activitati auxiliare;
- modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala;
- lucrari de amenajare a doua parcuri de recreere a pacientilor in cadrul spatiului verde existent.

 

Proiecte europene
Pana in prezent au fost finalizate 2 proiecte cu finantare europeana:

- „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AMBULATORULUI CORP F- HIDROTERAPIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERAREA CLUJ” care a vizat reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură medicală şi echipamente aferente, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2007-2013 Axa 3, cu sprijinul cofinanţator al Consiliului Judeţean, contract în valoare de 5.889.000 RON (aproximativ 1.500.000 EURO) - finalizat la 23 august 2011;
- parteneriat în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL INFORMAŢIILOR MEDICALE UTILIZÂND STANDARDUL HL7” SIMMIMED, condus de Universitatea Tehnică Cluj, finalizat in 2011;;
- parteneriat cu RCS Consulting in proiectul european “Educatie Medicala Continua” pe PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Axa Prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” – finalizat in 2012;
- proiectul - desfasurat in cursul anului 2012 - “Arta pentru viata”, o abordare neconventionala a versantului terapeutic prin implicarea pacientilor si a personalului medical in activitati artistice creative (work-shopuri de terapie prin arta, improvizatie teatrala, dezbateri si teatru interactiv) sub bagheta unui colectiv de tineri actori si regizori, precum si in anul 2013 cu realizarea unui panou luminos interactiv reprezentand sigla Spitalului Clinic de Recuperare.


In derulare exista proiecte de importanta majora:

- parteneriat în cadrul proiectului: „A HYBRID FES-EXOSKELETON SYSTEM TO REHABILITATE THE UPPER LIMB IN DISABLED PEOPLE – EXOLSLIM”in cadrul Programului Parteneriate – Competitie 2011 si care se va finaliza in 2015.

Toate aceste proiecte investiţionale sunt mature, fiind elaborate studiile de fezabilitate, expertizele şi proiectele tehnice aferente, urmând ca acestea sǎ fie puse în operǎ pe mǎsura alocǎrilor bugetare.

 

Alte aspecte administrative

În cursul anilor 2006-2013 activitatea administrativă s-a desfăşurat în condiţii optime, în ciuda diversităţii, a volumului mare de muncă şi a contextului economic recesiv astfel:
- s-au renegociat contractele de locaţiune şi s-au încheiat noi contracte de închiriere a imobilelor disponibile având ca rezultat creşterea valorii acestora cu peste 3,5 ori faţă de valoarea din 2005;
- s-a realizat îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin achiziţia de echipament de lucru şi de protecţie (costume, halate, încălţăminte de spital, mobilier etc);
- s-au obţinut fonduri suplimentare faţă de anii precedenţi prin dezvoltarea activităţii ştiinţifice. S-au încheiat contracte de granturi de cercetare pe teme medicale, studii clinice în care spitalul este partener şi/sau beneficiar;
- s-au desfăşurat activităţi de educaţie şi formare profesională conform planurilor de profil elaborate de către conducere; de asemenea o mare parte a personalului - a participat la cursuri organizate de instituţii specializate (achiziţii publice şi managementul contractelor, contabilitate etc);
- cu ocazia controalelor efectuate asupra activităţii spitalului în diverse domenii nu s-au constatat nereguli semnificative;
- a crescut valoarea sponsorizărilor de peste circa 8 ori fata de perioada anterioara;
- s-au făcut noi demersuri pentru lămurirea situaţiei juridice a imobilelor aflate în administrarea spitalului.

 

Rezultate preconizate

- apropierea de standardele prevazute de OMS 914/2006 si de obiectivul obtinerii acreditarii spitalului ca furnizor de servicii medicale;
cresterea gradului de confort si siguranta al pacientului, prin asigurarea unor conditii optime de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor in vigoare;

- creterea calitatii actului medical;

- cresterea veniturilor spitalului prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat, local, mediul privat si sponsorizari in vederea realizarii in conditii optime si in timp util a tuturor obiectivelor propuse;

- incheierea unor contracte cu institutiile de invatamant superior si cu alte unitati de invatamant medical in vederea consolidarii actului medical cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

- dezvoltarea bazei materiale a spitalului in vederea cresterii eficientei si calitatii serviciilor medicale si a asigurarii accesului echitabil al populatiei la acestea;
asigurarea conditiilor pentru desfasurarea optima a activitatii profesionale;

- realizarea tuturor indicatorilor specifici de performanta prevazuti in contractul de administrare.

 

Fondurile care au susţinut dezvoltarea acestor investiţii provin de la Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, venituri proprii, Comunitatea europeanǎ, sponsorizǎri, cercetare, închirieri precum şi orice altǎ sursǎ legalǎ de venituri, conducerea spitalului accesând toate posibilitǎţile de finanţare existente.

În concluzie, Spitalul Clinic de Recuperare este o unitate de elitǎ prezentǎ în realitatea medicalǎ şi universitarǎ din România şi cu siguranţǎ reprezintǎ o excelentǎ investiţie în viitor!

 

 

 

Date utile

  • Telefoane: 0264 207021, 0264 453331, 0264 453385,
    Fax: 0264 453131
    E-mail: spitalulclinicrecuperare@gmail.com

  • Programările pentru servicii medicale se efectuează prin centrala telefonică, solicitând legătura cu cabinetul în specialitatea accesată .
  • Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România
    Cod postal:  400437