Menu

sus

A+ A A-

Conducerea spitalului

COMITET DIRECTOR

Manager - Dr. Sanda Patrichi

Director medical - Dr. Gyorgy Bodisz

Director finaciar - contabil - Ec. Birica Marian

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Extras legislativ: Ordonanta de Urgenta nr. 48 din 2 iunie 2010 - Art. 186

 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;

c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1). 

 

Din componenţa acestuia fac parte:

Membrii:

- Balu Marius;

- Szocs Viorica;

- Rosu Radu Ovidiu;

- Duma Dorina;

- Man Sorin;

- Pop Dana;

- Suciava Monica;

- Dascal Ilie.


Membrii suplianti: 

- Balasz Malmos Edith;

- Frits Laszlo;

- Marina Otilia Marioara;

- Moisescu Goia Mihai;

- Orasan Remus;

- Predescu Dumitru;

- Rus Marcela;

- Cosma Lucia.

Date utile

  • Telefoane: 0264 207021, 0264 453331, 0264 453385,
    Fax: 0264 453131
    E-mail: spitalulclinicrecuperare@gmail.com

  • Programările pentru servicii medicale se efectuează prin centrala telefonică, solicitând legătura cu cabinetul în specialitatea accesată .
  • Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România
    Cod postal:  400437