Menu

sus

Conducerea spitalului

COMITET DIRECTOR

Manager - Dr. Sanda Patrichi

Director medical - Dr. Gyorgy Bodisz

Director finaciar - contabil - Ec. Birica Marian

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Extras legislativ: Ordonanta de Urgenta nr. 48 din 2 iunie 2010 - Art. 186

 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;

c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1). 

 

Din componenţa acestuia fac parte:

I. Reprezentantii Presedintelui Consiliului Judetean Cluj

Bogdan Emil

membru

 

Gherasim Ioan

membru supleant

 

II. Reprezentantii Consiliului Judetean Cluj

Bakri Camelia

membru

 

Szocs Viorica

membru

 

Vasiloiu Catalin

membru supleant

 

Tripon Liana

membru supleant

 

III. Reprezentantii DSP Cluj

Dr. Dorina Duma

membru

 

Dr. Mihai Moisescu

membru supleant

 

IV. Reprezentantii UMF Cluj

Conf. Dr. Sorin Man

membru

 

Prof. Dr. Remus Orasan

membru supleant

 

V. Colegiul Medicilor

Conf.dr. Pop Dana

membru – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

Dr. Predescu Dumitru

membru supleant – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

VI. OAMMR

Suciava Monica

membru – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

Rus Marcela

membru supleant – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

VII. Sindicatul Sanitas

Dascăl Ilisie

membru – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

Cosma Lucia

membru supleant – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj

 

VIII. Componenta nominala a Consiliului de etica

- Click aici pentru vizualizare

Date utile

  • Telefoane: 0264 207021, 0264 453331, 0264 453385,
    Fax: 0264 453131
    E-mail: spitalulclinicrecuperare@gmail.com

  • Programările pentru servicii medicale se efectuează prin centrala telefonică, solicitând legătura cu cabinetul în specialitatea accesată .
  • Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România
    Cod postal:  400437